[Review] – Xôi Xéo cô Mây, Hàng Bài – Vọng Đức


[Review] - Xôi Xéo cô Mây, Hàng Bài - Vọng Đức 1
[ GÓC KHEN ]

Xôi xéo cô Mây.

Quán nằm ngay Hàng Bài – Vọng Đức.
Quán bán từ 6h sáng đến tầm 9-10h là hết. Xôi xéo đầy đủ chả ruốc có giá 20k
Ăn gói xôi xéo nhiều đậu rất bùi, hành thì giòn và thơm quyện với mỡ làm xôi rất dẻo. Nói chung là ngon mất người luôn 😋

[Review] – Xôi Xéo cô Mây, Hàng Bài – Vọng Đức

[Review] - Xôi Xéo cô Mây, Hàng Bài - Vọng Đức 2


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *