[Review] – Vfresh Nước Cà Chua của Vinamilk


[Review] - Vfresh Nước Cà Chua của Vinamilk 1

#review #épcàchua

[Review] – Vfresh Nước Cà Chua

Ai uống nước ép cà chua này chưa ạ
Do em kén chọn hay do nhà sản xuất trộn nhầm 😭😭
Em sợ đến già luôn 😭😭😭

[Review] - Vfresh Nước Cà Chua của Vinamilk 2


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *