[Review] – Check in Ốc Hạnh, Ngô sĩ liên – Vừa rẻ vừa ngon


[Review] - Check in Ốc Hạnh, Ngô sĩ liên - Vừa rẻ vừa ngon 1

[Review] – Check in Ốc Hạnh, Ngô sĩ liên – Vừa rẻ vừa ngon

Ốc lẫn 30k
ngao bơ đầy đặn đậm đà 50k
sò huyết80k
1 lavie 10k
1 bánh mì nóg bỏg tay 176k ^^

chẽck in ốc Hạnh ngô sĩ liên.. vừa rẻ vừa ngon thoả mãn bà bầu 💋💋💋..
nc chấm đậm đà.. đồ ra nhanh.. sạch sẽ nóng hổi, ngao k cát , k bị toàn vỏ như nhà Lệ

[Review] - ỐC HẠNH 27 và 38 Ngô Sỹ Liên, Khá ổn ấp 2

[Review] - ỐC HẠNH 27 và 38 Ngô Sỹ Liên, Khá ổn ấp 4

[Review] - Check in Ốc Hạnh, Ngô sĩ liên - Vừa rẻ vừa ngon 2


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *