[Review] – Bún cá Bá ước ngã tư Nguyễn Đổng Chi- Hàm Nghi


[Review] - Bún cá Bá ước ngã tư Nguyễn Đổng Chi- Hàm Nghi 1

Quà sáng 30k. Xanh hết cả ruột các bác ạh. Phê pha nhất là rau ngót nó mềm và ăn đến tận cuối bát vẫn còn rau í.
Bún cá Bá ước ngã tư Nguyễn Đổng Chi- Hàm Nghi

[Review] - Bún cá Bá ước ngã tư Nguyễn Đổng Chi- Hàm Nghi 2

[Review] - Bún cá Bá ước ngã tư Nguyễn Đổng Chi- Hàm Nghi 3


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *