[Review] – Pate Bà Bằng Yên Bái 2, Chợ Giời, ngon, thơm mềm


Pate Bà Bằng Yên Bái 2, Chợ Giời, ngon, thơm mềm

Giời lạnh là chỉ thèm ăn gì nóng nóng, ấm ng…

Mình vật pate từ đầu tết đến hnay mới có thời gian đi mua, thường mua chiều ko phải xếp hàng.
Sáng nay mò lên sớm từ 10h30 phải chờ đến 11h30 mới có, xếp hàng đông nhưg vẫn ko bằng đợt chưa dịch 😊😊😊
Hàng này siu ngon, thơm mềm nức nở 😋 mà đúng vị pate ngày xưa ý, ăn ông Cuông mình lại ko thích bằng ở đây 😛😛😛
#pate Bà Bằng Yên Bái 2, chợ Giời
Đĩa mình mua là nửa kg 60k 😁 nhà 4 ng ăn 2-3 bữa 😋

[Review] - Pate Bà Bằng Yên Bái 2, Chợ Giời, ngon, thơm mềm 1


Share:

1 thought on “[Review] – Pate Bà Bằng Yên Bái 2, Chợ Giời, ngon, thơm mềm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *