[Review] – Xôi xéo cô Yến ngã 5 Ô Chợ Dừa


[Review] - Xôi xéo cô Yến ngã 5 Ô Chợ Dừa 1

Xôi xéo cô Yến ngã 5 ô chợ dừa. (305 Khâm Thiên).
30 năm trước ăn 500đ. Bh ăn 10k.
Bán từ 7h15-9h.

[Review] - Xôi xéo cô Yến ngã 5 Ô Chợ Dừa 2


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *