Cách RANG LẠC BẰNG NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU


Cách RANG LẠC BẰNG NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU 1

Cách RANG LẠC BẰNG NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU 2

LẠC RANG BẰNG NỒI CHIÊN

Đơn giản hơn cả chiên đậu phụ Cách RANG LẠC BẰNG NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU 3
Cho lạc vào, chiên ở nhiệt độ 160 độ C, 12 – 14 phút.
Không cần đảo lắc gì luôn.

Nhiệt khuyến dùng đối với món lạc rang là dưới 160 độ ạ !


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *