[Review] – Xiên Bửn Kem Chanh, Cổng công viên Cầu Giấy


[Review] - Xiên Bửn Kem Chanh, Cổng công viên Cầu Giấy 1

🍡🍡 Góc Tuổi Thơ – Xiên Bửn Kem Chanh 🍢🍧
—————
🍡 Đang lượn lờ trên đường đi học về thì thèm xiên bửn nên tạt ngay vào cổng công viên Cầu Giấy ăn 🍤 Giá thì cũng như các hàng xiên bửn ở các chỗ khác thôi không có gì lạ 🍢 Ở cổng có tầm 3 4 cô đứng ý, thì hôm trước ăn kem chanh của 1 cô thấy nhạt lắm toàn đá thui 😣😣 Nhưng mà hôm nay ăn lại của cô khác thấy ngon và ngọt, mịn y cái vị ngày cấp 1 cấp 2 hay ăn ở cổng trường 🍢🍡
—————
🏠 Cổng công viên Cầu Giấy, phố Duy Tân

[Review] - Xiên Bửn Kem Chanh, Cổng công viên Cầu Giấy 2

[Review] - Xiên Bửn Kem Chanh, Cổng công viên Cầu Giấy 3


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *