[Review] – TÀO PHỚ ĐỖ ĐEN 10K NGÕ 110 TRẦN DUY HƯNG


[Review] - TÀO PHỚ ĐỖ ĐEN 10K NGÕ 110 TRẦN DUY HƯNG 1

TÀO PHỚ ĐỖ ĐEN 10K NGÕ 110 TRẦN DUY HƯNG (Chợ Trung Kính)
💸 10K
Tào phớ đỗ đen full topping: dừa tươi, dừa khô, lạc, trân châu, sương sáo đầy ú ụ giá chỉ 10K 😝
Ăn của chị 4 năm rùi! Siêu ngon ạ!
#trungkinh #tranduyhung #che #doden #taopho #kerochewchew

[Review] - TÀO PHỚ ĐỖ ĐEN 10K NGÕ 110 TRẦN DUY HƯNG 2

[Review] - TÀO PHỚ ĐỖ ĐEN 10K NGÕ 110 TRẦN DUY HƯNG 3

[Review] - TÀO PHỚ ĐỖ ĐEN 10K NGÕ 110 TRẦN DUY HƯNG 4

[Review] - TÀO PHỚ ĐỖ ĐEN 10K NGÕ 110 TRẦN DUY HƯNG 5


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *