[Review] – Trải nghiệm Fail tại Phở 10 Lý Quốc Sư ở Hà Nội


[Review] - Trải nghiệm Fail tại Phở 10 Lý Quốc Sư ở Hà Nội 1

Loạn phở Lý Quốc Sư ở Hà Nội.

Sáng đi đá bát phở ở Lý Quốc Sư Hoàng Minh Giám.

Khách thì rõ đông, hý hứng dc chén bát ngon. Nhưng ra thì ko được như ý so với mức giá lắm.

Đánh Giá :

Thịt bò thì dai, ko mềm, nhai trẹo răng.
Nước phở đục, ko có mùi thơm của bò.
Lại bán thêm cả phở gà nên lẫn hết vị.

Đánh giá: fail

 

[Review] - Trải nghiệm Fail tại Phở 10 Lý Quốc Sư ở Hà Nội 2
[Review] - Trải nghiệm Fail tại Phở 10 Lý Quốc Sư ở Hà Nội 3


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *