[Review] – Phở Gà Châm Yên Ninh, Bát To


[Review] - Phở Gà Châm Yên Ninh, Bát To

Phở gà Châm yên ninh
bát phở thịt trắng ko có tí thịt đen+3 quả trứng non+
bát cánh chần
Tổng 180….ăn từ sáng đến h k dám ị )

[Review] - Phở Gà Châm Yên Ninh, Bát To 1
[Review] - Phở Gà Châm Yên Ninh, Bát To 2
[Review] - Phở Gà Châm Yên Ninh, Bát To 3


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *