[Review] – Bún Ốc Cô Thêm – 6 Hàng Chai, Hàng Mã


[Review] - Bún Ốc Cô Thêm - 6 Hàng Chai, Hàng Mã 1

Nhìn phát biết cô nào luôn 😋
Cô Thêm hàng Chai mãi là bàn tay vàng trong làng bún ốc
Bỗng vẫn ngon,ớt chưng cay xè lưỡi và ốc thơm thanh sạch

Bát bình thường 40k nhiều ốc 50k còn đặc biệt có thêm lõi chần 100k

Lại nhao vào chê đắt thì cũng chịu

Đắt nó xắt ra miếng cacc ạ

Ở Hà Nội cái gì cũng rẻ
Chỉ có đắt nhất tình người thôi

SAI NHÉ 😜

— tại Bún Ốc Cô Thêm. 6 Hàng Chai, Hàng Mã

[Review] - Bún Ốc Cô Thêm - 6 Hàng Chai, Hàng Mã 2

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *