[Review] – Phở Bắc Hải – 22 Hàng Bồ


[Review] - Phở Bắc Hải - 22 Hàng Bồ 1

Chấm ! Phở Bắc Hải – 22 Hàng Bồ

Nước phở đậm đà, thịt mềm, gầu giòn, có cả sốt vang , giá 30 35k, NGON mà hạt rẻ hơn nhiều quán phở quanh đó.
Kính hội

[Review] - Phở Bắc Hải - 22 Hàng Bồ 2
[Review] - Phở Bắc Hải - 22 Hàng Bồ 3
[Review] - Phở Bắc Hải - 22 Hàng Bồ 4
[Review] - Phở Bắc Hải - 22 Hàng Bồ 5


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *