Rảnh là vào bếp – Trang trí món ăn siêu đẹp


Rảnh là vào bếp - Trang trí món ăn siêu đẹp 1

🍃 Ở nhà mùa dịch! Rảnh quá thì nấu ăn đi các bạn!.
Nhiều bạn hỏi sao đẹp thế, mình đã từng bày thức ăn qua nhiều loại bát đĩa khác nhau, chốt lại ưng nhất vẫn là màu men lam. Bày lên nhìn thức ăn ngon hẳn luôn ý. Có ai cùng quan điểm với mình k?

Rảnh là vào bếp - Trang trí món ăn siêu đẹp 2
Rảnh là vào bếp - Trang trí món ăn siêu đẹp 3
Rảnh là vào bếp - Trang trí món ăn siêu đẹp 4
Rảnh là vào bếp - Trang trí món ăn siêu đẹp 5
Rảnh là vào bếp - Trang trí món ăn siêu đẹp 6

Trong hình ảnh có thể có: món ăn

Trong hình ảnh có thể có: món ăn

Trong hình ảnh có thể có: món ăn

Trong hình ảnh có thể có: món ăn

Trong hình ảnh có thể có: món ăn

Trong hình ảnh có thể có: món ăn

Trong hình ảnh có thể có: món ăn

Trong hình ảnh có thể có: món ăn

Trong hình ảnh có thể có: bàn, trái cây và món ăn

Trong hình ảnh có thể có: món ăn

Trong hình ảnh có thể có: món ăn

Trong hình ảnh có thể có: món ăn

Trong hình ảnh có thể có: món ăn

Trong hình ảnh có thể có: món ăn

Trong hình ảnh có thể có: món ăn

Trong hình ảnh có thể có: món ăn

Trong hình ảnh có thể có: trái cây và món ăn

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *