[Review] – Nhà thờ giáo họ Xuân Yến, Giáo Xứ Nghĩa Thành, Nghĩa Đàn, Nghệ An


[Review] - Nhà thờ giáo họ Xuân Yến, Giáo Xứ Nghĩa Thành, Nghĩa Đàn, Nghệ An 1

👉Địa chỉ: Nhà thờ giáo họ Xuân Yến, thuộc giáo xứ Nghĩa Thành, Xã Nghĩa Trung, Huyện Nghĩa Đàn, Tỉnh Nghệ An

💜💜💜 Không cần phải đi đâu xa, ngay Việt Nam cũng có nhà thờ tím lịm tìm sim siêu ấn tượng 💜💜💜

Công trình này là nhà thờ giáo họ Xuân Yến, thuộc giáo xứ Nghĩa Thành. Trước đây, nhà thờ này có màu ghi đặc trưng. Sau quá trình cải tạo, tu sửa, thánh đường Xuân Yến đã được sơn lại màu tím.

#HaLongNghean

Giáo Xứ Nghĩa Thành

[Review] - Nhà thờ giáo họ Xuân Yến, Giáo Xứ Nghĩa Thành, Nghĩa Đàn, Nghệ An 2

[Review] - Nhà thờ giáo họ Xuân Yến, Giáo Xứ Nghĩa Thành, Nghĩa Đàn, Nghệ An 3

[Review] - Nhà thờ giáo họ Xuân Yến, Giáo Xứ Nghĩa Thành, Nghĩa Đàn, Nghệ An 4
[Review] - Nhà thờ giáo họ Xuân Yến, Giáo Xứ Nghĩa Thành, Nghĩa Đàn, Nghệ An 5

[Review] - Nhà thờ giáo họ Xuân Yến, Giáo Xứ Nghĩa Thành, Nghĩa Đàn, Nghệ An 6


Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *