[Review] – Bánh mì Đen, Hoàng Phát 137 Phan Đình Phùng – Phú Nhuận


[Review] -  Bánh mì Đen, Hoàng Phát 137 Phan Đình Phùng - Phú Nhuận 1

Bánh mỳ Đen,

Phan Đình Phùng, Quận 3

Tham khảo thêm dưới comment nha.

[Review] -  Bánh mì Đen, Hoàng Phát 137 Phan Đình Phùng - Phú Nhuận 2

[Review] -  Bánh mì Đen, Hoàng Phát 137 Phan Đình Phùng - Phú Nhuận 3

[Review] -  Bánh mì Đen, Hoàng Phát 137 Phan Đình Phùng - Phú Nhuận 4

[Review] -  Bánh mì Đen, Hoàng Phát 137 Phan Đình Phùng - Phú Nhuận 5


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *