[Review] – VỊT QUAY SIÊU ĐỈNH KHU CẦU GIẤY,10 trần quý kiên


[Review] - VỊT QUAY SIÊU ĐỈNH KHU CẦU GIẤY,10 trần quý kiên 1

VỊT QUAY SIÊU ĐỈNH KHU CẦU GIẤY

Đi mua vịt quay vs thịt quay, thích nhất là cảm giác xem họ chặt, bóng nhẫy, nước nôi lênh láng nhìn đã thấy vã rồi. Kiểu gì thì kiểu cũng phải bốc bả đôi ba miếng, ăn lúc đấyKhác cảm giác siêu phê ạ. Hàng này kết nhất quả nước chấm, chuyên mua về nhà trộn cùng ăn vs cơm. Vịt quay tẩm ướp vừa vặn, trong mềm ngoài giòn. 150k nửa con 2 vợ chồng vs con zai mỗi người đôi bát cơm.

Địa chỉ: số 10 trần quý kiên

[Review] - VỊT QUAY SIÊU ĐỈNH KHU CẦU GIẤY,10 trần quý kiên 2

[Review] - VỊT QUAY SIÊU ĐỈNH KHU CẦU GIẤY,10 trần quý kiên 3

[Review] - VỊT QUAY SIÊU ĐỈNH KHU CẦU GIẤY,10 trần quý kiên 4


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *