[Review] – Mỳ trộn chua cay của chị Tâm 277 Phúc Tân


[Review] - Mỳ trộn chua cay của chị Tâm 277 Phúc Tân 1

Thèm 1 bát mỳ trộn chua cay của chị Tâm 277 Phúc Tân. Kính hội cho em hỏi chị đã mở bán chưa ạ 😭 Nhà cách tận 12km nhưng nếu nhà chị đang mở thì e phi lên ăn ạ 🥺🥺

[Review] - Mỳ trộn chua cay của chị Tâm 277 Phúc Tân 2


Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *