Lục Trà, Trà Đen, Trà Xanh, Trà Olong khác nhau chỗ nào ?


Lục Trà, Trà Đen, Trà Xanh, Trà Olong khác nhau chỗ nào ? 1

Mọi người ơi cho mình hỏi Lục Trà, Trà Đen, Trà Xanh, Trà Olong khác nhau chỗ nào vậy ta?

Nó cũng đều là Trà mà sao phải chia ra. Lục Trà uống ở đâu ngon nhất?

Cảm ơn mọi người,
Cảm ơn ad duyệt bài em.

Lục Trà, Trà Đen, Trà Xanh, Trà Olong khác nhau chỗ nào ? 2


Share:
Tagged:  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *