Làm Cây thông Noel từ 20 Vỏ Chai Rượu Vang


Làm Cây thông Noel từ 20 Vỏ Chai Rượu Vang 1

Bắt chước cả nhà trang trí Noel sớm. Cây thông của mình làm từ 20 vỏ chai vang xin của nhà hàng hàng xóm chứ nhà mình không có bán rượu nhen các bạn

Làm Cây thông Noel từ 20 Vỏ Chai Rượu Vang 2


Share:
Tagged:  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *