Cách làm BÁNH CHUỐI NƯỚNG NHÀ QUÊ


Cách làm BÁNH CHUỐI NƯỚNG NHÀ QUÊ 1

DÀNH CHO TEAM THIẾU CHUỐI, MÊ CHUỐI
BÁNH CHUỐI NƯỚNG NHÀ QUÊ

Gọi là bánh nhà quê vì nhỏ bạn (thân con hà mã, đội lớp con heo) muốn ăn cái loại bánh chuối, chỉ có chuối, nướng lên còn màu tím tím, không chịu bánh chuối nướng có hạt, có nhân nho khô, có chocolate. Vậy mà mình cũng chiều nó cho bằng được!

Một phát ăn ngay, sau mấy ngày nghiên cứu chục cái clip, nên vội vàng chia sẻ cho chị em chúng mình, chứ làm lại lần 2 hem biết còn ăn may được như này hay không?

Cả nhà xem nguyên liệu và các bước làm ở hình nhé. Mình có làm thêm 1 chiếc hình, 1 chiếc tổng hợp nguyên liệu, và 1 chiếc là các bước làm để cả nhà dễ lưu về và triển thui.

#banhchuoi

Cách làm BÁNH CHUỐI NƯỚNG NHÀ QUÊ 2

Cách làm BÁNH CHUỐI NƯỚNG NHÀ QUÊ 3

Cách làm BÁNH CHUỐI NƯỚNG NHÀ QUÊ 4

Cách làm BÁNH CHUỐI NƯỚNG NHÀ QUÊ 5Cách làm BÁNH CHUỐI NƯỚNG NHÀ QUÊ 6


Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *