[Review] – PILOT BAR CAFE – Lạc Long Quân, View Siêu Đẹp Sang Chảnh


[Review] - PILOT BAR CAFE - Lạc Long Quân, View Siêu Đẹp Sang Chảnh 1

Sống ảo ngoài đảo trên đất Hà Nội… view siêu đẹp siêu sang luôn ạ… giá rổ so với chỗ sang chảnh ntn thì mình thấy quá rẻ 😍 nhân viên lịch sự từ ngoài cổng vào trong 😅 … hnao mình sẽ đến thử buổi tối 🥰
D/c: PILOT BAR CAFE – tầng 9 – 537 Lạc Long Quân.

[Review] - PILOT BAR CAFE - Lạc Long Quân, View Siêu Đẹp Sang Chảnh 2
[Review] - PILOT BAR CAFE - Lạc Long Quân, View Siêu Đẹp Sang Chảnh 3
[Review] - PILOT BAR CAFE - Lạc Long Quân, View Siêu Đẹp Sang Chảnh 4
[Review] - PILOT BAR CAFE - Lạc Long Quân, View Siêu Đẹp Sang Chảnh 5

[Review] - PILOT BAR CAFE - Lạc Long Quân, View Siêu Đẹp Sang Chảnh 6

[Review] - PILOT BAR CAFE - Lạc Long Quân, View Siêu Đẹp Sang Chảnh 7

[Review] - PILOT BAR CAFE - Lạc Long Quân, View Siêu Đẹp Sang Chảnh 8

[Review] - PILOT BAR CAFE - Lạc Long Quân, View Siêu Đẹp Sang Chảnh 9
View ban đêm siêu chất


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *