[Review] – MONOCLE – 112D5 4B Đặng Văn Ngữ


MONOCLE - 112D5 4B Đặng Văn Ngữ

MONOCLE – 112D5 4B Đặng Văn Ngữ

[Review] - MONOCLE - 112D5 4B Đặng Văn Ngữ 1

Thấy nhiều bạn post quán này rồi nên chắc ko cần giới thiệu nhiều nữa❤️ Quán có diện tích nhỏ nhưng tận dụng ko gian tốt nên có khá nhiều góc để check-in.

Các bạn mặc đồ màu trắng/ be đến chụp là xinh nhất📸 Nếu muốn tận hưởng ko gian vắng vẻ để “tự tung tự tác” chụp hình thì các bạn chịu khó đến sớm tầm 8r 9h nha🤣
——

[Review] - MONOCLE - 112D5 4B Đặng Văn Ngữ 2

[Review] - MONOCLE - 112D5 4B Đặng Văn Ngữ 3

[Review] - MONOCLE - 112D5 4B Đặng Văn Ngữ 4


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *