[Review] – Lõi pín chần và đĩa phở xào hàng Buồm thần thánh


Lõi pín chần và đĩa phở xào hàng Buồm thần thánh

Lõi pín chần và đĩa phở xào hàng Buồm thần thánh cũng đã mở lại

Nhưng phải ngồi trong ngõ nên bớt thú
Nước trong bát lõi pín đã ít chất hơn xưa
Vị phở xào ko nước sốt vẫn là ngon nhất
Thế thôi
80k bát chần 65k đĩa xào 😋

[Review] - Lõi pín chần và đĩa phở xào hàng Buồm thần thánh 1


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *