[Review] – Check in Xe Highland Coffee sống ảo – Xe Cafe di động


[Review] - Check in Xe Highland Coffee sống ảo - Xe Cafe di động 1

𝐂𝐡𝐞𝐜𝐤𝐢𝐧 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐗𝐞 𝐇𝐢𝐠𝐡𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐂𝐨𝐟𝐟𝐞𝐞 𝐬ố𝐧𝐠 Ả𝐨.
Theo dòng sự kiện tui tới luôn để sống ảo đây các bác ơi. Cái xe xinh quá trời đồ uống highland giá rẻ hơn vì không mất chi phí mặt bằng, size lớn có 39k/ cốc thoai. Bác nào ở gần khu này thì đến sống ảo ngay đii 🤣
—————————
📍 Toà nhà Handico Phạm Hùng, Hà Nội.
___________________

[Review] - Check in Xe Highland Coffee sống ảo - Xe Cafe di động 2

[Review] - Check in Xe Highland Coffee sống ảo - Xe Cafe di động 3

[Review] - Check in Xe Highland Coffee sống ảo - Xe Cafe di động 4


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *