Hạt sen cười rang ngon quá trời

Hạt sen cười rang ngon quá trời 1

Hạt sen cười tưởng cũng bìn thường ai dè ngon quá trời 😀
Luộc 5p
Xong mình cho vào nồi chiên ko dầu 160 độ 7p
Ko có nồi thì rang trên chảo với lửa nhỏ
Cười toe toét luôn 😀

Hạt sen cười rang ngon quá trời 2
Hạt sen cười rang ngon quá trời 3

Share:

Author: thanhtam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *