[Món ngon mỗi ngày] – Gà xé phay, đánh bay cả tô


[Món ngon mỗi ngày] - Gà xé phay, đánh bay cả tô 1

Lần nào ăn gà luộc cũng bị thừa phần ức. Và đây là cách giải quyết ): gà xé phay, đánh bay cả tô.
Bonus thêm món tôm sông và canh cáy biển.

[Món ngon mỗi ngày] - Gà xé phay, đánh bay cả tô 2
[Món ngon mỗi ngày] - Gà xé phay, đánh bay cả tô 3
[Món ngon mỗi ngày] - Gà xé phay, đánh bay cả tô 4
[Món ngon mỗi ngày] - Gà xé phay, đánh bay cả tô 5


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *