[Review] – Sự khác biệt giữa trứng gà ta ăn lúa và trứng gà nuôi công nghiệp


[Review] - Sự khác biệt giữa trứng gà ta ăn lúa và trứng gà nuôi công nghiệp 1

Sự khác biệt giữa trứng gà ta nhà nuôi ăn lúa, bắp, đầu tôm và trứng gà ta ngoài chợ ạ.
Trứng gà nhà nuôi là trứng lòng đỏ ạ. Ba mẹ e nhặt trứng vào xong để tủ lạnh ăn dần ạ.

[Review] - Sự khác biệt giữa trứng gà ta ăn lúa và trứng gà nuôi công nghiệp 2


Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *