[Review] – Phở Gánh Hàng Chiếu, Quận Hoàn Kiếm


[Review] - Phở Gánh Hàng Chiếu, Quận Hoàn Kiếm 1

Quên mất không báo hội

Phở Gánh hàng Chiếu đã chính thức bán lại từ sáng hôm qua ^^
Sau gần tháng mới được ăn lại cảm giác phê khó tả

4 Hàng Mã, Hàng Đào, Hoàn Kiếm, Hà Nội

[Review] - Phở Gánh Hàng Chiếu, Quận Hoàn Kiếm 2


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *