[Review] – Dolpan Sam – Artemis 3 Lê Trọng Tấn


[Review] - Dolpan Sam - Artemis 3 Lê Trọng Tấn 1

Lần đầu cảm thấy ăn như bị lừa 🤣🤣
E đã ăn ở tdh r thực đơn nhiều gấp 3 lần ở ltt
Lần đầu nghe được là khác cơ sở nên menu khác nhau🤣🤣
Thực đơn cả menu có cái đĩa như e chụp thôi đấy thà đi ăn nướng vỉa hè còn phong phú hơn
Đã đặt bàn r đến nơi qly bảo chưa đặt bàn may còn chỗ nên cho vào
Nv phục vụ thì chậm gọi mấy lần mới đc đĩa thịt lèo tèo như ảnh
Thịt thì chậm bàn đá cháy khét vẫn k có thịt để nướng
Đừng ai mất tiền ngu ntn nhé 🤣🤣
Rất bực mình 😤 — tại Dolpan Sam – Artemis 3 Lê Trọng Tấn.

— tại Dolpan Sam – Artemis 3 Lê Trọng Tấn.

[Review] - Dolpan Sam - Artemis 3 Lê Trọng Tấn 2

[Review] - Dolpan Sam - Artemis 3 Lê Trọng Tấn 3


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *