[Review] – Bún Chả ngã 3 Hô Đắc Di, Trần hữu tước


Bún chả

Bản tin Bún chả

Là 1 tín đồ bún chả, ăn khá nhiều hàng to nhỏ trong ngõ trong ngách ở Hanoi thì đây là một trong những hàng mình ăn thấy ngon nhất.

Đặc biệt có NEM. 10k 1 cái ăn thêm. Nem dậy vị cua và khá to nên 1 người gọi 1 cái cộng thêm 1 suất như hình là no đứng người oy. (Nem quên k chụp hihi)

Nghe nói là bún chả phố cổ chuyển về đây chứ thực hư k rõ ntn. Nhưng cá nhân thấy ngon hơn Hàng Mành
Gọi 2 suất lẫn và 1 nem là 82k

Hàng bán từ khoảng 8h30 sáng đến quá trưa một tí 1h
Quán hơi nhỏ nên buổi trưa khá đông. Sáng mình thấy mng mua mang về là nhiều. Công sở gọi order trưa nữa.
Vì giờ nhạy mùi nên vào quán thấy hơi bí nhưng ăn xong nhấc đít thôi nên chịu đc

Cửa hàng, ngã 3 Hô Đắc Di, Trần hữu tước đi vào Trần Hữu Tước khoảng 20m thui

Kính hội.

[Review] - Bún Chả ngã 3 Hô Đắc Di, Trần hữu tước 1
[Review] - Bún Chả ngã 3 Hô Đắc Di, Trần hữu tước 2
[Review] - Bún Chả ngã 3 Hô Đắc Di, Trần hữu tước 3
[Review] - Bún Chả ngã 3 Hô Đắc Di, Trần hữu tước 4

Source


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *