[Review] – Bún Bò Huế Huyền Anh 31 Tuệ Tĩnh


[Review] - Bún Bò Huế Huyền Anh 31 Tuệ Tĩnh 1

[Bún Bò Huế Huyền Anh📍 31 Tuệ Tĩnh]

Chân ái bún bò Huế ở Hà Nội của em. Chị chủ người Huế dễ thương vô cùng. Giá rổ nhẹ nhàng bát đầy đủ này 40k ạ . Ăn bát bún xong cảm thấy cuộc đời sao mà tươi đẹp😊

[Review] - Bún Bò Huế Huyền Anh 31 Tuệ Tĩnh 2


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *