Ngắm Chậu cúc họa mi Đà Lạt cực đẹp


Ngắm Chậu cúc họa mi Đà Lạt cực đẹp 1

Mua mấy chậu cúc họa mi Đà Lạt, chơi được vài tháng, buồn tay quá cắt vào cắm bình. Mấy em cúc này vừa xinh vừa yêu, ra ngắm vào ngắm chẳng muốn dời. Hoa gì vừa đẹp vừa hợp ví😀

Ngắm Chậu cúc họa mi Đà Lạt cực đẹp 2

Ngắm Chậu cúc họa mi Đà Lạt cực đẹp 3

Ngắm Chậu cúc họa mi Đà Lạt cực đẹp 4

Ngắm Chậu cúc họa mi Đà Lạt cực đẹp 5


Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *