[Review] – Phở gà tại khách sạn Wyndham Tố Hữu Hà Đông


[Review] - Phở gà tại khách sạn Wyndham Tố Hữu Hà Đông 1
[Góc bất ngờ] Phở gà tại khách sạn Wyndham Tố Hữu Hà Đông, nước phở thanh ngọt vị gà, bánh phở hơi cứng 1 chút nhưng không vấn đề gì, thịt gà lẫn cả lườn và đùi, lượng thịt nhiều, thịt mềm nhưng không bã, da gà vàng ươm, ăn không bị ngấy. Nhà hàng vắng tanh có mỗi hai bố con, điều hòa mát rượi, nhạc cổ điển nhẹ nhàng thích hợp cho hai bố con hẹn hò sáng thứ bảy. Bất ngờ nhất là có 50k/bát, chắc phải ủng hộ dài dài )

[Review] - Phở gà tại khách sạn Wyndham Tố Hữu Hà Đông 2

[Review] - Phở gà tại khách sạn Wyndham Tố Hữu Hà Đông 3
[Review] - Phở gà tại khách sạn Wyndham Tố Hữu Hà Đông 4
[Review] - Phở gà tại khách sạn Wyndham Tố Hữu Hà Đông 5


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *