[Review] – Hidden Gem Cofee 3B Hàng Tre, tái chế từ phế liệu


[Review] - Hidden Gem Cofee 3B Hàng Tre, tái chế từ phế liệu 1

Hidden Gem Cofee !!!!
Phong cách khá đặc biệt và lạ mặt
Các vật dụng đều đc chủ quán tái chế từ phế liệu

[Review] - Hidden Gem Cofee 3B Hàng Tre, tái chế từ phế liệu 2

[Review] - Hidden Gem Cofee 3B Hàng Tre, tái chế từ phế liệu 3

[Review] - Hidden Gem Cofee 3B Hàng Tre, tái chế từ phế liệu 4

[Review] - Hidden Gem Cofee 3B Hàng Tre, tái chế từ phế liệu 5

[Review] - Hidden Gem Cofee 3B Hàng Tre, tái chế từ phế liệu 6


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *